חזון

החזון שלנו

עמותת 2B Friendly הינה חלק מחזון קבוצת 2B הפועלת מתוך ההנחה כי השקעה מטיבה היא השקעה מניבה.
הפרדיגמה עלייה מבוססת העשייה היא כי העסקי הוא החברתי והחברתי הוא העסקי ואין הפרדה בין שורת הרווח לתועלת לציבור. העמותה עוסקת בעיקר בתחומי הסביבה והחברה, ובפרט בתחום האקלים. אנו מאמינים בחדשנות אקלימית, וכי הדרך להביא לשינוי מתחילה בשילוב האינטרסים של המגזר העסקי עם המגזר החברתי.

איך אנחנו עושים את זה?

איך אנחנו עושים את זה?
עמותת 2b Friendly בשיתוף עם שלושה ארגוני סביבה ישראלים מובילים (עמותת צלול, The Natural Step Israel ועמותת אל-אמל) ובמימון האיחוד האירופי, מקדמת את פרויקט "השפעה מקומית" – שמטרתו הוא שיפור מנגנוני ההתמודדות עם משבר האקלים ברמה המקומית באמצעות שיתוף פעולה בין הרשות המקומית, העסקים והקהילה בשטחה.
בנוסף העמותה מפעילה פרויקטים ושיתופי פעולה רבים כגון: "מתחשבים" – פרויקט הפועל לצמצום הפער הדיגיטלי על ידי מיחדוש מחשבים שאחרת היו מגיעים לגריטה, והעברתם לבעלי עניין אשר פועלים למען הצמצום הפער הדיגיטלי בקרב בני נוער ותלמידים, פרויקט צמצום הפער הדיגיטלי בעסקים קטנים- , פרויקט המעודד כלכלה מקומית מקיימת ועוד.

בשלב הבא

בימים אלה העמותה עוברת תהליך אסטרטגי לבניית פלטפורמה המקדמת חדשנות אקלימית שתהיה מחוברת לפעילות של קרן ההשקעות 2B.VC, אליה אנו מקושרים.
אנו מקווים להציג את תוצאות התהליך האסטרטגי באוקטובר 2022.

פרויקטים שלנו

שינוי חברתי-סביבתי

בשביל ליצור שינוי עמוק ומשמעותי אנו מציעים 4 תחומים בהם ניתן להפוך ל״ידידותי״

דילוג לתוכן